Thursday, December 21, 2006

Being busy

I was really busy for the last days. First of all I started a new job, as an art (sort-of-thing) trainer for young people in Kreuzberg. Not an easy job but it is ok. I just thought it would be better paid. Typical Berlin-job-situation.

On Dec. 7th I went to see the Eurosolar Prize event somewhere in Berlin Mitte. As I came 1 hour later to avoid boring speaches it appeared I still had to wait 1 more hour for the food and drinks (buffet). But it was worth it. Experimental shushi and not-the-best-wine-in-the-world, but hey, as the Germans say: "immer hin!" (better than nothing). And all the awarded projects are very interesting so take a look here http://www.eurosolar.org/new/en/esp_2006.html

Another cool event took place actually in Warsaw. I was invited with a lecture to a conference "Bramy Kraju" (The gates of the country, rough translation) in Sheraton Hotel (!) on Dec. 14th. The conference was very interesting. And it is great that such events take place in Poland, where specialists and public can discuss social issues of cities. Small conference, but fine. It was organised by Foundation Bramy Kraju and AMS (an outdoor advertising company based in Warsaw, although I remember when at the beginning, many years ago, AMS was still in Poznan). Along with the conference there was also an award celebration for a poster competition in Fabryka Koneser in Praga district in Warsaw. All I can say that buffets, both in Sheraton and Koneser, were great! All possible alcohol and foooood... that is what I call a good conference.


My lecture "Berlin, poor but sexy" (quote from Klaus Wowereit) was about the revitalisation of Berlin and about social imputs in city's image. I am pasting my summary below as a comment. It is in Polish.

1 Comments:

Blogger Princess von Krenz said...

„Berlin, miasto biedne ale seksowne”
mgr inż arch. Anna Krenz, MA (AA)


Po upadku muru w Berlinie próbowano wyleczyć blizny historii i decyzji katastrof politycznych XX wieku. Podejście do rekonstrukcji i połączenia obu części miasta stworzyło architekturę reprezentacyjną na skalę nowej stolicy. Wiele lat podziału na część wschodnią i zachodnią pozostawiło Berlin diametralnie zróżnicowany pod względem ekonomicznym, społecznym, politycznym, kulturalnym jak również przestrzennym. Dziś zacierają się granice przestrzenne i o podziale miasta świadczą jedynie pozostałości muru (East Side Gallery czy Check Point Charlie). Sbudynki należące do spuścizny byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej są przebudowywane, odnawiane, użytkowane tymczasowo do innych funkcji bądź burzone wywołując skandale i publiczne debaty (Pałac Republiki).

W latach 90-tych Berlin przeżywał prawdziwy 'boom' budowlany. Mówiło się o nim Berlin - plac budowy. Jakie są tego skutki dzisiaj? Przyspieszony rozwój i odbudowa w nurcie 'krytycznej rekonstrukcji' to próba powrotu do dawnej struktury tkanki miejskiej przy udziale największych współczesnych architektów. Czy jest to eksperyment udany? Czy przy całym nakładzie środków Berlin jest miastem atrakcyjnym dla inwestorów, jak reklamują go oficjalne strony internetowe Urzędu Miasta?

Berlin staje się coraz bardziej atrakcyjny turystycznie. Rocznie do stolicy przybywa 4,2 miliona turystów i liczba ta nadal wzrasta. Mimo usilnej polityki promującej Berlin jako symbol metropolii XXI wieku wrażenie jakie wywołuje jest zgoła dalekie od intencji władz miasta. Długi Berlina osiągają 61,1 miliarda EURO, bezrobocie w Berlinie sięga 16,5%. Nie ma tu ani kapitału ani przemysłu. Być może Berlin za szybko i za zbyt dużą cenę chce uzyskać pozycję zjednoczonej stolicy Niemiec [Europy?] i zachęcić do inwestycji i przywrócenia życia miejscom o tak burzliwej przeszłości. "Zatem Berlin jest daleki od uniwersalnej doskonałości. Ale oferuje ważne lekcje." Peter Davey [AR styczeń 1999 "Building Berlin"]

Obecna stolica Niemiec to swoisty melanż kultur i stylów architektonicznych, mieszanka struktur oficjalnych i subkultur tworzonych na dziko. W tym roku Berlin, jako pierwsze miasto europejskie, otrzymał międzynarodową nagrodę UNESCO i tytuł „Miasta Designu”. Wpisany został również na listę Miast Kreatywnych (Creative Cities). W Berlinie żyje ponad 6000 artystów, 2700 architektów, 500 fotografów oraz 1300 projektantów. Pomimo złej sytuacji finansowej miasto jest żywym ośrodkiem kulturalnym. Projekty inicjowane „odgórnie” – przez władze miasta a także przez inwestorów publicznych i prywatnych stanowią oficjalną część kultury Berlina. Jednakże o atrakcyjności i żywotnym charakterze miasta decydują głównie inicjatywy prywatne. Dobrze wykształceni młodzi ludzie, którzy nie mają stałej pracy zarobkowej, w tym artyści czy architekci, pracują bez większych funduszy i realizują własne projekty i zamierzenia. Redaktor naczelna miejskiego magazynu „Zitty”, Mercedes Bunz, nazwała ich „miejskimi penerami”, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. To właśnie oni tworzą miejską subkulturę, która tak przyciąga turystów i imigrantów z całego świata. Miasto się ciągle zmienia i jest zróżnicowane pod względem architektury, stylu czy klimatu. Nie ma ani drapaczy chmur ani jednolitego centrum, miasto nigdy nie będzie ukończone, jego rozwój nie będzie ograniczony dominacją odgórnie zaplanowanych struktur. W Berlinie znajdzie się miejsce dla każdego. Jak powiada burmistrz Berlin Klaus Wowereit, „Berlin jest biedny ale sexy”.

8:29 pm  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home